Setka Cup
Casa x
Visitante
Casa Empate Fora
Setka Cup
Valery Vlasenko
Dzianis Valenda

11/08/2022 - 00:00
1,291,08
Yurii Kurishchenko
Roman Hnoievoi

11/08/2022 - 00:05
1,012,21
Dmytro Kim
Volodymyr Hainiuk

11/08/2022 - 00:25
1,451,01
Oleksandr Lykhytskyi
O Volo Kovalchuk

11/08/2022 - 00:35
1,291,08
Roman Yushko
Kostiantyn Kovalchuk

11/08/2022 - 00:55
1,012,37
Serhii Levin
O Hryho Kovalchuk

11/08/2022 - 01:05
1,291,08
Serhii Kuprykov
Vitalii Husiev

11/08/2022 - 01:25
1,011,89
Bilhete
N° de Jogos
0
Valor da aposta
Valor do prêmio
0,00
Cliente
pagina carregada em 0.073107004165649